bootstrap slider

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

DŮLEŽITÁ INFORMACE
PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY
PROSÍM, ČTĚTE
 
 
 JARNÍ PRÁZDNINY
 od 24. do 28. února 2020
Provoz školní družiny pro všechny žáky hornopočernických škol je zajištěn takto:
24. a 25.2. na ZŠ Bártlova; 26.2. - 28.2. na ZŠ Ratibořická
vždy od 7 do 16 hodin bez možnosti stravování.
Nástup dětí je možný vždy do 9 hodin s vyplněnou prázdninovou přihláškou do ŠD
(k dispozici na webových stránkách školy v sekci "formuláře").

Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

 

 
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015242 FZŠ DOTACE II je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.
Celková výše podpory činí 707872,- Kč.
 

 
Projekt „Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 - přístavba výtahů“ je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do 2. a 3. nadzemního podlaží školní budovy Chodovická 2250.

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
 
20. února 2020 - informace pro rodiče
 
 
POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V PONDĚLÍ 9. BŘEZNA OD 14 HODIN
 
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
 
 
24.2. - 28.2. - JARNÍ PRÁZDNINY
2.3. - program finanční gramotnosti 6AC
3.3. - Divadlo S+H - 3AB
5.3. - Divadlo ve škole - akce školní družiny
5.3. - obvodní kolo zeměpisné olympiády
 
 
 

 

 
 
 
Galerie LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 2.
LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 2.
Galerie LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 1.
LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 1.

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz