Uvod
bootstrap slider

HLEDÁME:

* učitele/učitelku na 1. stupeň  
* učitele/učitelku informatiky
* učitele/učitelku angličtiny
Bližší informace na tel. 281 922 171,  
e-mail: info@fzschodovicka.czVítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu "FZŠ dotace" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005557, který je spolufinancovám Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1018232,- Kč.

 

 

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
Vážení rodiče
INFO PRO RODIČE ŽÁKŮ BUDOUCÍ SPORTOVNÍ TŘÍDY 6.B:
v úterý 26.6. Vám byla zaslána informace o kondičním soustředění,

které se koná od 10. do 14.9.2018; v případě, že jste informaci neobdrželi, volejte na tel. 281 922 171

ÚŘEDNÍ DEN O PRÁZDNINÁCH - STŘEDA od 8 do 12 hodin
pro vstup do budovy volejte číslo 281 922 171 - kancelář školy


RŮZNÉ INFORMACE
POVĚŘENA výkonem oprávnění a povinností POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
pro Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je
ELEONORA AUGUSTOVÁ, tel. 724 513 713, e-mail: augustova@equica.cz
Informační memorandum

Zápis z mimořádného školního parlamentu 8.6.

Pravčická brána
Mauthausen - Linz

Matematické putování
Zápis ze školního parlamentuDeset malých slanečků - otevřete si video :-)

Video vzniklo při hodinách výtvarné výchovy ve třídě 5.B.
Předlohou byla veršovaná kniha Deset malých slanečků autora Wolfa Erlbrucha.
Knížka je vtipnou a svéráznou parafrází na známý popěvek deset malých černoušků.
Spoluautorkou je slečna Kája Šteffková. Touto cestou ji velmi děkujeme.
Mgr. Růžena Vlčková + žáci 5.B

    
Galerie
MAUTHAUSEN - LINZ
Galerie
OSÁZENÍ PUMPTREKU

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz

 

                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved