Uvod
bootstrap slider

KROUŽKY A KLUBY


V pondělí 1.10. začíná BADATELSKÝ KLUB a FOTBAL
V úterý 2.10. začíná KLUB KOMUNIKACE V AJ pro žáky 2. ročníku
Ve čtvrtek 4.10. začíná KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝCHOVY
Ve čtvrtek 11.10. začíná  KROUŽEK VAŘENÍ

Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu "FZŠ dotace" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005557, který je spolufinancovám Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1018232,- Kč.

 

 

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
Čtvrtek 18.10. - plavecké závody

100 let republiky - aktivity naší školy

RŮZNÉ INFORMACE
POVĚŘENA výkonem oprávnění a povinností POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH
ÚDAJŮ pro Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je ING. ZUZANA MÁLKOVÁ, tel. 602 316 292, e-mail: zuzana.malkova@equica.cz
INFORMAČNÍ MEMORANDUM

OHLÉDNUTÍ ZA KONDIČNÍM SOUSTŘEDĚNÍM 6.B
ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV - OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠÍ ŠKOLY!

TŘÍDA 3.A NA ZAHRADNICKÉ VÝSTAVĚ
NETRADIČNÍ VÝUKA VÝTVARNÉ VÝCHOVY VE 2.A

Deset malých slanečků - otevřete si video :-)

Video vzniklo při hodinách výtvarné výchovy ve třídě 5.B.
Předlohou byla veršovaná kniha Deset malých slanečků autora Wolfa Erlbrucha.
Knížka je vtipnou a svéráznou parafrází na známý popěvek deset malých černoušků.
Spoluautorkou je slečna Kája Šteffková. Touto cestou ji velmi děkujeme.
Mgr. Růžena Vlčková + žáci 5.B

    
Galerie
MAUTHAUSEN - LINZ
Galerie
OSÁZENÍ PUMPTREKU

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz

 

                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved