ARCHIV ČLÁNKŮ 2019/2020

 

ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
ÚNOROVÉ KULTURNÍ AKCE 2. STUPNĚ
ŠKOLNÍ PARLAMENT - 6. ÚNORA 2020
SPOLEČNÉ ČTENÍ
ŽIVOT DĚTEM - CERTIFIKÁT ZA ORGANIZACI ZIMNÍCH SRDÍČKOVÝCH DNŮ
4.A - PROJEKTOVÝ DEN -  ZDRAVÁ VÝŽIVA
DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR
3.A - VÝTVARNÁ VÝCHOVA
3.B - VÁNOČNÍ POSEZENÍ
POZDRAV 7.B
ZÁPIS Z LEDNOVÉHO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
OZDRAVNÝ POBYT ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
8.C V LRS CHVALY
PŘEDÁNÍ ONKOLÍZÁTEK
HISTORICKÁ SOUTĚŽ - BAROKO
SEDMÁCI V MINARETU
SPOLUPRÁCE PRVŇÁKŮ S DEVÁŤÁKY
ŘEMESLA DO ŠKOL
VE STOPÁCH KRÁLŮ
PRAŽSKÝ PRAMEN

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ
FOND SIDUS - DÁRKOVÝ CERTIFÁT
TRÉNINK S OLYMPIONIKEM

DEN BEZPEČNOSTI - DRUHÉ A PÁTÉ ROČNÍKY
DEN BEZPEČNOSTI - TŘETÍ ROČNÍKY
OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ŠKOLNÍM DNEM
POLYTECHBUS PODRUHÉ
POLYTECHBUS - SETKÁNÍ S ŘEMESLEM
OVOV 2019 - REPUBLIKOVÉ FINÁLE
ÚČAST NAŠEHO ŽÁKA V MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
ČERVEN 2019 - SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY