Důležitá informace!

Ve školní družině je stanovena doba od 13.30 do 15.00 hodin, kdy NENÍ MOŽNÉ DĚTI VYZVEDÁVAT.
Ve stanovenou dobu probíhá zájmové vzdělávání, a to s ohledem na naplňování školního vzdělávacího programu.

K 30.6.2017 byla ukončena činnost ŠKOLNÍHO KLUBU.

Od 4.9.2017 je žákům 1. stupně nabízena možnost navštěvovat ŠKOLNÍ DRUŽINU.
Měsíční platba je 300,- Kč/žák/měsíc.
Doporučujeme využít možnosti hromadných plateb např. září - prosinec 1200,- Kč; leden - červen 1800,- Kč.