Program školní družiny

Program školní družiny
(časy a zájmové činnosti do 13:30 hod. se přizpůsobují rozvrhu jednotlivých ročníků)

  6:30 -   7:40      příchod dětí do školní družiny - odpočinková činnost
11:40 - 13:20      hygienická příprava na oběd; oběd; zájmová činnost
13:20                  odchody dětí po obědě
13:20 - 15:00      odpočinková, zájmová a rekreační činnost (není možné děti vyzvedávat!)
15:00 - 17:00      odchody dětí; zájmová činnost

Odpočinkové činnosti
- klidné, pohybově a duševně nenáročné
- relaxace na koberci, četba individuální - společná
- sledování pohádek
- poslech písniček
- prohlížení knih a časopisů
- rozhovory

Rekreační činnosti

- pohybové aktivity
- návštěva hřiště, tělocvičny, zahrady školy
- hudebně-pohybové hry
- tělovýchovné prvky v průběhu zájmových činností

Zájmové činnosti
-
podpora rozvoje osobnosti dítěte
- uspokojování, kultivování a rozvoj potřeb a zájmů
- rozvoj estetického cítění
- výtvarně-estetické činnosti
- pracovní činnosti
- hudebně-pohybové činnosti
- literárně-dramatické činnosti