Plánované akce - březen


5.3. 2024 - Příběhy našich sousedů - Chvalská stodola - slavnostní závěrečná prezentace projektu

6.3. 2024 - Turnaj ve stolním tenise, krajské kolo, starší dívky

6.3.2024 - EVVO - téma třídění odpadů (žáci 7.A organizují menší besedy pro 1.stupeň)

7.3. 2024 - 1.A - exurze HP knihovna

8.3. 2024 - 7.C -  Jump Park 

8.3. 2024 - 9.ABC, 8.AB - promítání historického filmu (ČM)

12.3. 2024  - 9.A, 9.B, 6.A Divadlo Horní Počernice

12.3. 2024  - Sběr papíru (7:00 - 15:00)

18.3. 2024 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (14.00 - 17.00)

Program: 14.00 – 17.00 - prohlídka prostor školy a vystavených
prací žáků, možnost konzultací s pedagogy
13.30 – 15.00 - možnost sledovat oddělení ŠD při činnosti

15.00 – 16.00 – informace o sportovních třídách
v učebně 6. B, pavilon D, 1. patro

16.00 – 17.00 - beseda s rodiči dětí předškolního věku na téma

„Úspěšný prvňáček“,
ve třídě 1. B – pavilon C, 1. patro
17.00 – ukončení Dne otevřených dveří