Sportovní třídy

 
STARTOVNÍ ČÍSLA DĚTÍ PŘIJATÝCH DO SPORTOVNÍ TŘÍDY 6.B PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
 
 
POŘADÍ PO TALENTOVÝCH ZKOUŠKÁCH
 
 
NÁHRADNÍ TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO PŘEDEM OMLUVENÉ DĚTI SE KONÁ V ÚTERÝ 30.5.
 
NÁSLEDNĚ BUDOU ZVEŘEJNĚNA ČÍSLA PŘIJATÝCH DĚTÍ (NA WEBU A NA HLAVNÍCH DVEŘÍCH ŠKOLY)

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy byla poprvé otevřena pro šestý ročník ve školním roce 1998 – 1999. Hlavním přínosem třídy je zvýšení hodinové dotace, aktivní účast žáků na různých sportovních akcích i pomoc s jejich organizací. Výuka je směrována k všestrannému rozvoji duševní i fyzické stránky dítěte. Rozmanitou nabídkou pohybových aktivit chceme předcházet předčasné jednostrannosti specializace žáků.

Žáci jsou přijímáni do této třídy od šestého ročníku na základě přijímacího řízení – úspěšného zvládnutí talentových zkoušek. Podmínkou přijetí (a také setrvání ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy) je také dobrý prospěch a chování bez vážných kázeňských problémů. Škola přihlíží rovněž k posudku o zdravotní způsobilosti žáka.

Talentová zkouška je zaměřena na zjištění všestranných pohybových dispozic žáka.

SKLADBA TESTŮ:

      šplh na tyči   sprint 60 m    skok daleký (měření z místa odrazu)

     hod kriketovým míčkem   vytrvalostní běh 1500 m

  míčové dovednostní testy:   dívky s basketbalovým míčem  a  chlapci s fotbalovým míčem

 

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY

tartanová běžecká dráha s délkou okruhu 250 m    fotbalové hřiště – umělá tráva 2. generace

     sektor pro skok vysoký a daleký     2x klec pro míčové hry s tartanovým a umělou travou

     2x hřiště s umělým povrchem pro síťové sporty    sektor pro vrh koulí

    2x stolní tenis      boulderová lezecká stěna     snímač pro měření rychlosti    velká a malá tělocvična     gymnastický sál se zrcadly