Uvod

Sportovní třídyPŘIHLÁŠKY JSOU K DISPOZICI V SEKCI "FORMULÁŘE", V PŘÍPADĚ ZÁJMU ODEVZDEJTE DO KONCE DUBNA.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY PROBĚHNOU 14. KVĚTNA OD 9 HODIN. SRAZ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ - PŘED ŠKOLOU.

LETÁČEK - TALENTOVKY

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy byla poprvé otevřena pro šestý ročník ve školním roce 1998 – 1999. Hlavním přínosem třídy je zvýšení hodinové dotace. Výuka je směrována k všestrannému rozvoji duševní i fyzické stránky dítěte. Rozmanitou nabídkou pohybových aktivit chceme předcházet předčasné jednostrannosti specializace žáků.

Žáci jsou přijímáni do této třídy od šestého ročníku na základě přijímacího řízení –  úspěšného zvládnutí talentových zkoušek. Podmínkou přijetí (a také setrvání ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy) je také dobrý prospěch a chování bez vážných kázeňských problémů. Talentová zkouška je zaměřena na zjištění všestranných pohybových dispozic žáka.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA – TESTY
- 60 m
- skok daleký (měření z místa odrazu)
- hod kriket. míčkem
- 1500 m
- šplh na tyči
- míčové testy - chlapci s fotbalovým míčem - dívky s basketbalovým míčem

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY
- tartanová běžecká dráha 250
- fotbalové hřiště – umělá tráva 2. generace
- sektor pro skok vysoký a daleký (2 doskočiště)
- sektor pro vrh koulí
- 2x klec pro míčové hry s tartanovým povrchem
- velká a malá tělocvična s gym. nářadí
- gymnastický sálek se zrcadly
- posilovna

                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved