Uvod

Sportovní třídy
V PONDĚLÍ 10.6.2019 OD 17 HODIN - SCHŮZKA PRO RODIČE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

UCHAZEČI PŘIJATÍ DO SPORTOVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

POŘADÍ ŽÁKŮ PO TALENTOVÝCH ZKOUŠKÁCH (červeně vyznačení jsou žáci, kteří dělali talentovky do 7. ročníku)

TALENTOVÉ ZKOUŠKY PROBĚHNOU 14. KVĚTNA OD 9 HODIN.
SRAZ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ - PŘED ŠKOLOU.

ZÁJEMCI O NÁCVIK ŠPLHU K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
SE DOSTAVÍ 2.5. NEBO 9.5. V ČASE OD 15.15 DO 16 HODIN
KE VCHODU U MALÉ TĚLOCVIČNY (ZE HŘIŠTĚ) 
kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Lišková

PŘIHLÁŠKY JSOU K DISPOZICI V SEKCI "FORMULÁŘE", V PŘÍPADĚ ZÁJMU ODEVZDEJTE DO KONCE DUBNA.
LETÁČEK - TALENTOVKY


Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy byla poprvé otevřena pro šestý ročník ve školním roce 1998 – 1999. Hlavním přínosem třídy je zvýšení hodinové dotace. Výuka je směrována k všestrannému rozvoji duševní i fyzické stránky dítěte. Rozmanitou nabídkou pohybových aktivit chceme předcházet předčasné jednostrannosti specializace žáků.

Žáci jsou přijímáni do této třídy od šestého ročníku na základě přijímacího řízení –  úspěšného zvládnutí talentových zkoušek. Podmínkou přijetí (a také setrvání ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy) je také dobrý prospěch a chování bez vážných kázeňských problémů. Talentová zkouška je zaměřena na zjištění všestranných pohybových dispozic žáka.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA – TESTY
- 60 m
- skok daleký (měření z místa odrazu)
- hod kriket. míčkem
- 1500 m
- šplh na tyči
- míčové testy - chlapci s fotbalovým míčem - dívky s basketbalovým míčem

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY
- tartanová běžecká dráha 250
- fotbalové hřiště – umělá tráva 2. generace
- sektor pro skok vysoký a daleký (2 doskočiště)
- sektor pro vrh koulí
- 2x klec pro míčové hry s tartanovým povrchem
- velká a malá tělocvična s gym. nářadí
- gymnastický sálek se zrcadly
- posilovna

                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved