Školský zákon

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, ....