Aktuálně ze školní jídelny

STRAVA NENÍ AUTOMATICKY PŘIHLAŠOVÁNA,

STRÁVNÍCI SI MUSÍ OBJEDNÁVAT SAMI!

 

NOVÉ: UKONČENÍ A PŘIHLÁŠENÍ STRAVNÉHO

UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - FORMULÁŘ

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

UPOZORŇUJEME STRÁVNÍKY, ŽE OD PONDĚLÍ 17.5.2021 PROBÍHÁ VÝDEJ OBĚDŮ od 11.20 do 13.50 hodin.

ŽÁDÁME STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY O PRŮBĚŽNOU KONTROLU STAVU KONTA.
v PŘÍPADĚ MÍNUSOVÉ ČÁSTKY BUDE KONTO ZABLOKOVÁNO
DO DOBY ÚHRADY STRAVNÉHO.
 
 
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
 
Telefonní číslo do školní jídelny:  281 925 992, 723 830 843

Vedoucí školní jídelny: Bc. Zuzana Pudilová

Email: vedouci-sj@fzschodovicka.cz