Uvod

Aktuálně ze školní jídelny

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY - UKONČENÍ, PŘIHLÁŠENÍ STRAVNÉHO

FORMULÁŘ PRO UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ S NOVÝM ČÍSLEM ÚČTU!!

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY - OD ZÁŘÍ 2019 - AKTUÁLNÍ OD 24.6.2019


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - S AKTUALITOU OD 24.6.2019

WWW.STRAVA.CZ
- INFO PRO STRÁVNÍKY

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ:
Z provozních důvodů bude dne 16.5.2019 a 17.5.2019 vydáván oběd formou studené kuchyně tj. strávníkům budou vydávány obědové balíčky.Od 20.5.2019 bude zajišťována obědová strava ve školní jídelně prostřednictvím závodní kuchyně, která standardně zajišťuje jídelní stravování mimo jiné i pro školy. Obědy budou strávníkům vydávány ve školní jídelně ve stejném časovém rozpětí, jako doposud a finanční pokrytí obědů tj. cena za oběd hrazena ze strany zákonných zástupců zůstává v nezměněné výši. Jedná se pouze o přechodné řešení.Pro bližší informace lze kontaktovat ředitele školy PhDr. Wilda tel.: 281 921 132 či Odbor sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20, Ing. Brzkovskou tel.: 271 071 640 či pí. Víchovou tel.: 271 071 673.V Praze dne 15.5.2019

Telefonní číslo do školní jídelny:  281 925 992, 723 830 843


Vedoucí školní jídelny: Kamila Šebíková

Email: vedouci-sj@fzschodovicka.cz

NAJDETE NA WWW.STRAVA.CZ - nápověda
                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved