OBSAHOVÉ ZMĚNY

1. stupeň
2.Německý jazyk,8.B,2.Německý jazyk 9.B,Informatika.5A,5B,6A,6B,6C,7A,7B,Anglický jazyk 6AC,8C
Anglický jazyk 1A,2AB,9A
Anglický jazyk 6A
Anglický jazyk 6BC
Anglický jazyk 6B
Anglický jazyk 7A
Anglický jazyk 8AB
Anglický jazyk 8A
Anglický jazyk 1. a 2. stupeň
Anglický jazyk 7AB
Český jazyk 4C
Český jazyk 6, 7
Český jazyk 8A
Český jazyk 8BC
Český jazyk 9AB
Dějepis 7A
Dějepis 6AC
Dějepis 6B,7B,8B
Dějepis 7A
Dějepis 9AB
Dějepis 8AC
Fyzika 6
Fyzika 7
Fyzika 8
Fyzika 9
Chemie 8, matematika 7B
Chemie 9
Informatika 8ABC, 9AB
Matematika 4AC, 6A, 7A, Zeměpis 6A, Občanská výchova 6A, Výchova ke zdraví 6A
Matematika 6BC
Matematika 8ABC
Matematika, Přírodověda 4C
Německý jazyk 8A
Německý jazyk 9A
Občanská výchova 6AB
Občanská výchova 6C
Občanská výchova 7A
Občanská výchova 8AC
Občanská výchova 9
Literárně jazykové praktikum 6AC, 7A
Přírodopis 6AC
Přírodopis 7AB
Přírodopis 8C
Ruský jazyk 8
Ruský jazyk 9
Společensko vědný seminář 8,9
Vlastivěda 4C
Zeměpis 6B
Zeměpis 6C
Zeměpis 7AB
Zeměpis 8A, přírodopis 6B,8A
Zeměpis 8BC
Zeměpis 9AB