Školní řád

Školní řád č.j. 423/2015 s úpravami ke 13.6.2022

 

Příloha ke školnímu řádu č. 3 - distanční výuka (platnost od 1.9.2020)