Školní řád

Příloha ke školnímu řádu č. 3 - distanční výuka (platnost od 1.9.2020)

Školní řád č.j. 423/2015 s úpravami od 1.9.2017 a 15.1.2018