Školní řád

Školní řád

Příloha č.4 – metodické doporučení MŠMT k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání hodin, od 5. 2. 2024.

Základní podmínky pro klasifikaci žáků sportovní třídy s platností od 1.9.2023 - čj. 539/2023

Příloha ke školnímu řádu č. 3 - distanční výuka (platnost od 1.9.2020)