1. třídy pro školní rok 2023/2024

 
ROZDĚLENÍ DĚTÍ PŘIJATÝCH DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
 

 
 
 
 
 
https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/fzs/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3280
ELEKTRONICKÁ REGISTRACE BYLA UKONČENA VE ČTVRTEK 30.3.2023 V 10 HODIN.
 
 
 
INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD
 
 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
 
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 
 
Pro rodiče budoucích prvňáčků:
 
Jak můžete pomoci svým dětem

Desatero pro rodiče předškolních dětí