1. třídy pro školní rok 2024/2025

 
INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISU
 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
 
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025
 

 
 
https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/fzs/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3280
 
ELEKTRONICKÁ REGISTRACE BUDE SPUŠTĚNA 18.3.2024 OD 14 HODIN,
UKONČENA BUDE 5.4.2024 VE 14 HODIN.
 
 
 
 

 
 
Pro rodiče budoucích prvňáčků:
 
Jak můžete pomoci svým dětem

Desatero pro rodiče předškolních dětí