1. třídy pro školní rok 2023/2024

 
REGISTRACE K ZÁPISU BUDE SPUŠTĚNA OD 15.3.2023
  https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/fzs/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3280
 
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. BŘEZNA 2023
 
INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD
 
 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
 
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

 
 
Pro rodiče budoucích prvňáčků:
 
Jak můžete pomoci svým dětem

Desatero pro rodiče předškolních dětí