1. třídy pro školní rok 2022/2023

 
AKTUALIZOVANÝ SEZNAM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ - K 6.6.2022

DĚTI PŘIJATÉ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE
SEZNAMME SE
 
REGISTRACE K ZÁPISU od 10.3. 14.00 do 1.4. 10.00 hod.:
  https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/fzs/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3280
 
INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
 
 
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
 
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023
 
 
 Pro rodiče budoucích prvňáčků:
Jak můžete pomoci svým dětem

Desatero pro rodiče předškolních dětí