Metodik školní prevence

Metodikem školní prevence je Mgr. Tomáš Vodička (třída 8.B, pavilon D, 2. patro; kabinet tělocvikářů D přízemí)

Telefonický kontakt: 281 922 171 (kancelář školy)

Email: příjmení(bez diakritiky)@fzschodovicka.cz

Konzultační hodiny:
úterý od 9.40 do10.00 hodin (o velké přestávce v kabinetě)
čtvrtek od 14.40 do 15.00 hodin (v kabinetě)