Školní parlamentZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU  - 30. ZÁŘÍ 2020