Školní parlament
1. ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 5. ŘÍJNA 2022