Uvod

Plánované akce - duben

8.4. - Divadlo Horní Počernice, 8A
9.4. - Mc Donald´s Cup - školní hřiště
10.4. - Mc Donald´s Cup - školní hřiště
10.4. - Výstava na Chvalech - 2AB
11.4. - Mc Donald´s Cup - školní hřiště
12.4. - První kolo přijímacích zkoušek na střední školy - 9. ročníky
15.4. - Lanové centrum - 6AB
15.4. - Velikonoční štafety 1. stupeň
15.4. - Prevence kyberšikany - 5. ročníky
15.4. - Lanové centrum - 6AB
15.4. - Schůzka třídních důvěrníklů v 17.00 - sborovna
15.4. - Třídní schůzky 17.45 na 1. stupni, 18.00 na 2. stupni
15.4. - Druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy - 9. ročníky
16.4. - Přijímací řízení na 8letá gymnázia - 5. ročníky
17.4. - Velikonoční štafeta 2. stupeň
17.4. - Přijímací řízení na 8letá gymnázia - 5. ročníky
17.4. - Ekologická olympiáda pro vybrané žáky 3. - 7. ročníku
17.4. - Prevence kyberšikany 4. ročníky
17.4. - Pedagogická rada
18.4. - 22.4. - Velikonoční prázdniny
18.4. - ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO VŠECHNY POČERNICKÉ ŠKOLY - ZŠ Bártlova

23.4. - 28.4. - Ozdravný pobyt - 8B
23.4. - Projektový den - Den Země, 1. stupeň
23.4. - 2AB - Exkurze v zemědělském muzeu
25.4. - POHÁR ROZHLASU
25.4. - Výtvarný kroužek - Trojský zámek
26.4. - Fotografování tříd, roček pro 5. a 9. ročník
27.4. - Oslavy Dne Země před ZŠ Ratibořická
                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved