Uvod

Plánované akce - leden

31.1. - vydání výpisů z vysvědčení; ukončení výuky v 11.40 (1. stupeň) a ve 12.40 (2. stupeň)

31.1. - 4AB - divadlo Horní Počernice

31.1. - pololetní futsalový turnaj

30.1. - preventivní program pro 6A

30.1. - matematická olympáda pro vybrané žáky 5. ročníků


29.1. - filmové představení na Černém Mostě - pro 1. stupeň


28.1. - biologická olympiáda pro vybrané žáky 8. a 9. ročníků

 
24.1. - turnaj v basketbale

23. ledna - pedagogická rada

22. ledna - biologická olympiáda - školní kolo

21. ledna - krajské kolo florbalu starších žákyň

PONDĚLÍ 21.1. - SBĚR PAPÍRU (7-9 a 15-17) PŘED ŠKOLOU

20. - 25. ledna - ozdravný pobyt vybraných žáků 3. - 6. tříd

19. ledna - představení KMD

16. ledna - obvodní kolo dějepisné olympiády


Pondělí 14.1. - třídní schůzky: 1. stupeň od 17.30 hod; 2. stupeň od 18 hodin

(ve třídě 2.B se z organizačních důvodů schůzky NEKONAJÍ!)

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK SEDMÝCH ROČNÍKŮ - ZMĚNA TERMÍNU U 7AC!!


6. ledna - 11. ledna 2019 - 7AC; organizuje Mgr. Lišková a Mgr. Šodek (emailové adresy: liskovazavináčfzschodovicka.cz; sodekzavináčfzschodovicka.cz)
12. ledna - 19. ledna 2019 - 7B
; organizuje Mgr. Lišková a Mgr. Kittler (kittlerzavináčfzschodovicka.cz)
 

NA ČTVRTEK 3. LEDNA A V PÁTEK 4. LEDNA 2019 JE VYHLÁŠENO ŘEDITELSKÉ VOLNO
Provoz školní družiny bude zajištěn pro děti FZŠ Chodovická vždy od 7 do 16 hodin bez možnosti stravování
(pokud dítě půjde do ŠD, musí s sebou přinést vyplněnou "PŘIHLÁŠKU DO ŠD - prázdninový provoz" - k dispozici na webových stránkách školy v sekci Formuláře; bez této přihlášky nemusí být dítě do ŠD přijato)
 

22.12. - 2.1. - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Provoz školní družiny je zajištěn pro žáky všech počernických škol vždy od 7 do 16 hodin bez možnosti stravování za
ZŠ Ratibořická
(pokud dítě půjde do ŠD, musí s sebou přinést vyplněnou "PŘIHLÁŠKU DO ŠD - prázdninový provoz" - k dispozici na webových stránkách školy v sekci Formuláře; bez této přihlášky nemusí být dítě do ŠD přijato)
                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved