Uvod

Plánované akce - listopad


* 30.11. - Knihovna Horní Počernice 2.C
* 29.11. - Knihovna Horní Počernice 4.C
* 29.11. - Prezentace střední školy - 9.AB
* 29.11. - Turnaj ve florbale, mladší žáci
* 27.11. - SBĚR PAPÍRU 7-9 a 15-17 hod. před školou

* 24.11. - beseda Energie, budoucnost lidstva - 8.AB; Schola Pragensis - 9.A
* 22.11. - florbalový turnaj mladších žáků; 4.A - knihovna Horní Počernice
* 21.11. - krajské kolo florbalového turnaje starších dívek
* 20.11. - Klub mladého diváka
*16.11. - ŘEDITELSKÉ VOLNO; provoz ŠD od 7 do 16 hod. bez možnosti stravování

* 15.11. - PEDAGOGICKÁ RADA
* 15.11. - Turnaj ve florbalu

* 13.11. - Divadlo Horní Počernice 9.AB
* 13.11. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY

* 9.11. - turnaj ve florbalu
* 3.11. - depistážní diktát pro 2. ročníky
* 1.11. - turnaj ve florbalu - velká tělocvična

Ve smyslu § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších změn vyhlašuji ředitelské volno ve dnech  29.9. a 16.11.2017 a to z technických a organizačních důvodů.
PhDr. Pavel Wild, ředitel školy
                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved