Plánované akce - listopad

Provoz školy od 18.11.2020

- prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd (v homogenních skupinách i skupiny ŠD - třídy se neslučují ani neprolínají)

- stravování ve školní jídelně v době od 11.40 do 12.30 pro žáky 1. a 2. tříd za zvýšených hygienických požadavků

- žáci vzdělávající se distančně si mohou vyzvednout v době od 12.30 do 13.45 oběd do jídlonosiče

- prezenční individulání konzultace pro žáky 3. - 9. ročníků v naléhavých případech

Provoz školy od 2.11.2020

V návaznosti na nová krizová opatření vlády ze dne 21.10.2020 a ze dne 26.10.2020

se rozsah uzavřených škol a oteřvřených škol a školských zařízení NEMĚNÍ.

"Školská" krizová opatření zůstávají v platnosti, tzn., že škola je pro žáky od 2.11.2020

nadále uzavřena. Výuka pokračuje distančním způsobem dle "krizového rozvrhu."