Časové rozvržení učiva

ČESKÝ JAZYK 1. ročník
ČESKÝ JAZYK 2. ročník
ČESKÝ JAZYK 3. ročník
ČESKÝ JAZYK 4. ročník
ČESKÝ JAZYK 5. ročník
 
MATEMATIKA 1. ročník
MATEMATIKA 2. ročník
MATEMATIKA 3. ročník
MATEMATIKA 4. ročník
MATEMATIKA 5. ročník
 
INFORMATIKA 4. - 9. ročník
 
PŘÍRODOVĚDA 4. ročník
PŘÍRODOVĚDA 5. ročník
 
ANGLICKÝ JAZYK 6. - 9. ROČNÍK
 
ČESKÝ  JAZYK A LITERATURA 6. - 9. ročník
 
Zeměpis 9. ročník
Zeměpis 6. - 8. ročník
 
Přírodopis 6. - 9. ročník
Prvouka 1. až 3. ročník

Přírodovědné praktikum 7. ročník
Výchova ke zdraví 6. - 8. ročník
Dejepis_6. - 9. ročník
Fyzika_6. - 9. ročník
Hudební výchova 1. - 5. ročník
Hudební výchova_6. - 8. ročník

Matematika_6. - 9. ročník
Německý jazyk_8. - 9. ročník
Občanská výchova_6. - 9. ročník
Pracovní činnosti 1. - 3. ročník
Pracovní činnosti 4. - 5. ročník
Pracovní činnosti 2. stupeň
Ruský jazyk 8. - 9. ročník
Společenskovědný seminář_8. - 9. ročník
Tělesná výchova 1. stupeň
Výtvarně-hudební praktikum 2. stupeň
Výtvarná výchova 1. - 3. ročník
Výtvarná výchova 4. - 5.
Výtvarná výchova_6. - 9. ročník
Chemie

Vlastivěda 4. - 5. ročník
Anglický jazyk 1. - 5. ročník

Literárně jazykové praktikum 6. - 9. ročník