Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Prokopová - kancelář školy

Telefonický kontakt: 728 833 947

Email: příjmení(bez diakritiky)@fzschodovicka.cz

Konzultační hodiny: