Uvod

Plánované akce - květen

2.5. - Výtvarný kroužek - trojský zámek
3.5. - Beseda se spisovatelem - 5A, 5C
6.5. - Kladení věnců
7.5. - Mobilní planetárium
9.5. - 5.B - Čokoládovna
9.5. - Vernisáž výstavy - výtvarný kroužek
10.5. - 5.B - Svět knihy
12.5. - 15.5. - Poznávací zájezd do Amsterodamu pro žáky 2. stupně
14.5. - 2AB - Školní výlet, Jemniště
14.5. - TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO SPORTOVNÍ TŘÍDY
14.5. - Škola pohybu pro 1. třídy
14.5. - Štafetové závody - krajské kolo, vybraní žáci 1. stupně
15.5. - Turnaj ve vybíjené - 1. stupeň
16.5. - 9AB, 8AB - Divadlo v přírodě
17.5. - 5AB - Výstava Pixar
17.5. - Krajské kolo OVOV
20.5. - Škola v ulicích - 7AC
20.5. - Beseda se spisovatelem - ve školní knihovně - 2C, 3C
22.5. - Plážové hry
22.5. - Schůzka rodočů budoucích prvňáků - od 17 hodin
23.5. - Cyklistická soutěž BESIP na ZŠ Stoliňská
23.5. - 3BC - Divadlo v přírodě
24.5. - Matematické putování - vybraní žáci 5. ročníků
24.5. - Beseda se spisovatelem ve školní knihovně - 4B, 4A
28.5. - Sběr papíru;  7-9 a 15-17 před školou
31.5. - 5B - Lanové centrum
                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved