PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU NEBO ŠKOLNÍ KLUB OD 1.9.2015


 

Žák navštěvující pouze školní družinu: 250,- Kč/měsíc
Žák navštěvující pouze školní klub: 200,- Kč/měsíc

Bankovní spojení: 0244028309/0800
Způsob platby: bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet

 

Platbu lze provádět na výše uvedený účet školy nejpozději do 20. dne příslušnéhoměsíce. Lze platit měsíčně nebo za více měsíců najednou. Poslední měsíční platba bude provedena v červnu, tj. do 20.6. Na prázdniny (červenec, srpen) je třeba zrušit trvalé příkazy.